Flera ställningstaganden gjordes där bland annat rådets ledamöter vid nästa rådsmöte ska presentera vilket årtal den egna organisationen kan bli fri från fossila bränslen för egna transporter. Ytterligare sju åtgärdsförslag togs upp som ska vidareutvecklas till nästa möte.

I övrigt enades rådet om ett yttrande över ett förslag till program för hållbar utveckling för Landstinget, där åtgärder inom energieffektivisering och pendelresor lyftes som särskilt betydelsefulla för att nå målen i länets klimat- och energistrategi.

Vid nästa rådsmöte den 7 december presenteras vinnarna av Klimatpriset 2012.