Klimatrådet enades om:

  • en ambition att ställa sig bakom åtgärdsförslag 5, men fokusgruppen för Transporter och Planering får återkomma med en utvecklad formulering (punkt 4).
  • att ställa sig bakom åtgärdsförslagen 1 och 2 och att Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet (punkt 4).
  • att åtgärdsförslag 3 bör omfatta fler förnybara energikällor som kan ingå i ett utvecklat förslag från fokusgruppen (punkt 4).
  • att ställa sig bakom åtgärdsförlag 4 och att Energikontor Norra Småland ansvarar för genomförandet (punkt 4).
  • att ställa sig bakom åtgärdsförslag 6 och att Länsstyrelsen i samverkan med Energikontor Norra Småland och länets kommuner ansvarar för genomförandet (punkt 4).
  • att ställa sig bakom förslaget till styrgrupp för Energikontor Norra Smålands styrgrupp (punkt 7).

Nästa möte är den 1 mars 2013.