Klimatrådet enades bland annat om:

  • Ett pass under ett av Klimatrådets möten ska handla om el och fördjupa kunskapen om och reda ut begreppen kring elproduktion och energi. Även biogasfrågan ska tas upp igen.
  • Sponsring för finansiering av Solar World Challenge mottages tacksamt. Det är bra reklam för vår region att Högskolan i Jönköping är första deltagare från Sverige (punkt 6).
  • Beredningsgruppen tar fram förslag på klimatlöften (punkt 7).