Klimatrådet enades bland annat om att:

  • ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till samlat introduktionsdokument för Klimatrådet (punkt 1).
  • tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de nominerade och att tilldela fyra kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive fokusområde (punkt 5).
  • respektive organisation bistår med dataunderlag till Länsstyrelsen för effektbedömningar (punkt 5).
  • ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till styrgrupp för Klimatkonferensen 2014 (punkt 5).
  • ställa sig bakom satsningen på Klimatveckan 2014 Jönköping, Klimatrådet i samarbete med Elmia (punkt 5).
  • ställa sig bakom båda åtgärdsförlagen från fokusgruppen för förnybar energi, jord- och skogsbruk (punkt 5).