Samhället är fullt av engagerade människor som brinner för olika saker – det är bra.

Klimatfrågan är en av vår tids största fråga. Klimatarbete är en ständig process som måste förnyas. Det handlar om att vi alla måste dra åt samma håll om något ska hända.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

I kommunens olika verksamheter finns alla dessa engagerade människor. Vissa har mer kunskap om klimatfrågorna än andra och kan påverka så att de åtgärder som krävs blir genomförda. Dessa människor gör ett fantastiskt arbete där de finns i vardagen som informella klimatledare. Det gör skillnad om vi alla ändrar lite på våra rutiner och vanor.

Vi gör alla våra val. Att välja något som är bättre för klimatet varje gång ger resultat. Välj alltid förnyelsebart när det går!

De formellt utsedda politikerna och tjänstemännen har naturligtvis en viktig roll genom att initiera och driva på klimatarbetet, men utan dessa eldsjälar i verksamheterna skulle inte mycket hända.

Det räcker inte med politiska beslut för att förändra. För att kunna genomföra det som behöver göras och för att nå uppsatta mål, måste kunskap och engagemang finnas hos alla inom organisationen.

www.eksjo.se