Swerea SWECAST har fokus på energieffektivisering inom tillverkningsindustrin. Swerea SWECAST arbetar med att inspirera och stödja de tillverkande företagen i deras energieffektiviseringsarbeten, även om det är de tillverkande företagen som genomför åtgärderna för att minska deras energianvändning. Det finns ett behov av att arbeta med insatser för energieffektivisering på nationell, regional och lokal nivå. 

Exempel på projekt inom Swerea SWECAST:

Projektet ENIG
ENIG betyder Energieffektivisering I Grupp och projektet ger stöd åt och uppmuntrar företag att arbeta med energieffektivisering i ett nätverk av företag. För att stötta energieffektiviseringsarbetet har olika verktyg utvecklats inom projektet tex. nyckeltal för energianvändning och energideklarationer för produkter. Just nu arbetar projektet med ett energiledningssystem anpassat till små och medelstora företag, ”Energiledning Light”. Verktyget har använts i ett pilotnätverk av företag och är redo att användas i fler företagsnätverk.

Energikontor Norra Småland
Energikontor har en roll för energieffektivisering på regional nivå. På uppdrag av Energimyndigheten startade Swerea SWECAST hösten 2012 ett energikontor för Jönköpings län, med namnet Energikontor Norra Småland. Energikontoret har bland andra uppdrag drivit regionala företagsnätverk med fokus på energieffektivisering.

Nationell agenda för effektivare energianvändning
Med stöd från VINNOVA har Swerea SWECAST att skapa ett en nationell forsknings- och innovationsagenda för effektivare energianvändning.