Solenergi är idag en av de snabbaste växande förnybara energikällorna i Jönköpings län. Och intresset för solceller ökar kraftigt i länet.

Idag finns det över 120 solcellsanläggningar i länet. Jönköpings län har länge varit ledande i landet över sökt statligt stöd till solceller.
Solenergi har mer än fördubblats under de senaste tre åren. En anledning till det kan vara att Jönköpings län har mycket bra förutsättningar för att skapa maximal nytta av en solcellsanläggning.

Solcellsbidrag i Jönköpings län.

Sammanlagt har 139 anläggningar fått solcellsbidrag från Länsstyrelsen mellan 2009 och november 2013. Totalt beräknas dessa anläggningar generera 2 314 megawattimmar (MWh) per år.

Solceller på kölista.

Det finns ärenden som står på kö för bidrag. Totalt rör det sig om 189 anläggningar som ännu inte är driftsatta. Om samtliga anläggningar som sökt bidrag driftsätts innebär det en total installerad effekt på 6 106 kW i länet. Detta skulle innebära ytterligare 5 190 MWh per år.

Mer information om energistatistik i länet finns på:

Resultat

Klimatsmart-gron-240x240