Den 11 juni hälsas Klimatrådets fokusgrupper varmt välkomna till Jönköping Airport där VD Sten Norinder tar emot för ett intressant och givande studiebesök.

Fokusgrupperna har förmånen att regelbundet genomföra studiebesök i olika verksamheter, inom och utanför Jönköpings län. Studiebesök är en av flera viktiga delar i fokusgruppernas arbetet, allt för att öka kunskapen och skapa givande mötesforum som ger inspiration i det pågående arbetet. Studiebesök skapar också goda förutsättningar för fokusgrupperna att få en bra bild av hur olika verksamheten bedrivs samt våra möjligheter att blir bättre.