Klimatrådets nästa möte hålls den 28 september då Niklas Broberg står som värd för mötet och rådet hälsas varmt välkomna till Husqvarna AB.

Inför mötet har Rådet blanda annat tagit del av att regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd, läs mer här. Alla organisationer kan söka medel till bland annat:

  •  Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energiindustrin – genom återvinning av energi
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering.

Klimatrådets Klimatpris 2015!
Ni nominerar på Nominera på http://klimatradet.se/klimatpriset/

Så här i sommartider vill vi även passa på att lyfta fram utvecklingen för solceller i länet. Jönköpings län är som ni vet i framkant inom solenergi och pådrivande i utbyggnaden av solceller. Den senaste investeringsstatistiken finns här.