Laddinfrastruktur

Klimatklivet är ett statligt stöd för lokala investeringar med största möjliga klimatnytta. Workshopen hölls på GARO i Gnosjö och hade temat Elfordon och laddinfrastruktur.

GARO gav först en presentation om företaget och dess produkter, därefter visades utställnings- och produktionslokalerna.

Flera av deltagarna hade idéer på lokala klimatinvesteringar och under dagen fick de ta del av information om för- och nackdelar med olika laddstolpar.

Utöver Länsstyrelsen fanns också Naturvårdsverket och Energimyndigheten med för att svara på frågor kring ansökan.

Målet med dessa workshops är att öka intresset för Klimatklivet, få in fler ansökningar och bidra till minskat koldioxidutsläpp.

Kommande workshops gällande Klimatklivet:

  • Den 9 februari, förmiddag, på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tema: Energieffektivisering, konsumtion och livsstil.
  • Den 10 februari på VETAB i Vetlanda. Tema: Förnyelsebar energi.