Elva miljoner, 148, fyra miljarder, 1970.

Siffrorna som är förknippade med Jönköpings län och solen är många. Visste ni till exempel att den totala energin i de solstrålar som varje år träffar länets yta motsvarar elva miljoner GWh?
In det senaste numret av +E som delats ut sedan 2012 till alla hushåll i Jönköpings län kan ni bland annat läsa mer om solkraftens förutsättningar och utveckling i länet – säger Andreas Olsson beredningsgruppens orförande.

omslagsbild

Plus E-2016