Syfte: att du och din organisation ska få de senaste kunskaperna inom biogas- och fordonsgasområdet samt praktisk hjälp med hur man kan få stöd från Klimatklivet för biogas -och fordonsgassatsningar.

När: den 12 december. Anmäl senast 8 december.
Tid: klockan 13:00-16:00.
Var: Energicentrum A6, Jönköping.
Arrangör: Workshoppen arrangeras av fokusgruppen för Förnybar energi, jord -och skogsbruk i samverkan med Energikontor Norra Småland.
Kontaktpersonför seminariet: Jesper Agrelius, projektledare Klimatklivet Länsstyrelsen, 010 223 62 20.

Anmäl dig på här! 

Programmet innehåller bland annat den senaste informationen om biogas och fordonsgas på regional och nationell nivå. Under seminariet kommer ni att få inblick i hur Klimatklivet kan stödja projekt och utbyggnad av produktionsanläggningar och etablering av tankstationer – en populär åtgärd inom Klimatklivet!

puffbild-klimatklivet