På Klimatrådsmötet den 22 juni skulle beslut tas om huruvida satsningen Solmatchen skulle bli av. Innan mötet hade en remiss utfärdats för rådets medlemmar att svara på. I remissen skulle Klimatrådets medlemmar svara på huruvida de stod bakom satsningen Solmatchen och huruvida de själva har en ambition att installera solceller.

Remissen togs väl emot då 31 av medlemmarna svarade och samtliga stod bakom satsningen. Dessutom ville många av rådets medlemmar själva installera solceller vilket innebar att ribban för Solmatchen var tvungen att höjas. Tidigare var det tänkt att Klimatrådet skulle installera 1 kW solceller för varje installerad solelsanläggning i länet – vilket skulle resultera i en installationsnivå på 150 kW för Klimatrådet –  på Klimatrådsmötet bestämdes dock att denna ribba bör höjas till att gälla kW för kW vilket kan innebära installationsnivåer på över 3000 kW. Med så höga nivåer kan vi ha dubblerat den installerade mängden solel i länet när satsningen är över.

Vinnare av Solmatchen kommer alltså vara den av Klimatrådet eller Jönköpings län som installerar mest solceller under ett års tid. Mest kW vinner! Solmatchen blåses igång under Klimatveckan i år och blåses av på Klimatveckan 2018.