Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna

Hur ställer vi om de gröna näringarna till mer biodrivmedel, vilka insatser krävs för att minska utsläppen? Målet med seminariet  är att få en klarhet i situationen nu och diskutera vad som behöver göras för att lantbrukare och näringen skall kunna ställa om till fossilfritt och vad som går att göra idag och i framtiden.

När: den 27 mars, kl 09:30-15:00, fika från 09:30 och lunch serveras 12:00. 
Plats: Träcentrum i Nässjö, Framtidsvägen 1, karta >>
Målgrupp:Lantbrukare, aktörer och organisationer inom förnybart och hållbarhet, tjänstemän och politiker.

Seminariet är kostnadsfritt.

Program

09:30 Kaffe

10:00 Introduktion, vad sker i Jönköpings län?
David Ekbäck, LRF Jönköping
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen

 Traktorer och fossilfritt
Christer Johansson, Teknikrådgivare, Jordbruksverket

Konkurrenskraft, skatter, utmaningar och klimatmål
Niklas Bergman och Kristian Petersson, LRF

Innovationernas roll i den fossilfria omställningen av de gröna näringarna
Per Frankelius, PhD, docent, Linköpings universitet
Läs mer om Pers forskning

12:00 Gemensam lunch

13:00 Vägen mot minskad användning av fossil energi på gården, idag och i morgon
Ola Pettersson, RISE, Jordbruk och livsmedel

Utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden:
tillgång, efterfrågan och infrastruktur – nu och i framtiden
Fundins Olja
Läs mer om Fundins olja

Energifabriken presenterar sin verksamhet
Läs mer om Energifabriken

Adelövs gårds verksamhet
Mikael Wik, Adelövs gård (vinnare av Klimatrådets klimatpris 2015)

14:30 Paneldiskussion med dagens talare
Moderator David Ekbäck, LRF

15:00 Avslutning och gemensam fika

Anmälan
Om seminariet

Seminariet finansieras av LRF Jönköpings län, Klimatrådet i Jönköpings län genom projektet “Bridging the gap” samt av Jordbruksverket och EU genom projektet ”Pilotprojekt – förnybar energi och innovativa biobaserade råvaror”.

                Bildresultat för LRF Logotyp

Kontaktperson för seminariet

Jesper Agrelius
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 010 223 62 20
E-post: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se