När: Den 7 juni
Tid: Klockan 07.30 – 09.00
Plats: Atteviks bil, Bockängsgatan 12 Nässjö
Arrangör: Klimatrådet i samarbete med Atteviks personvagnar AB
Målgrupp: Företagare i Nässjö kommun

Funderar ert företag på hur ni kan bidra till ett hållbart samhälle och hur ni kan påverka? Köra mer miljövänliga transporter? Behöver ni framtidssäkra era transporter för ett hållbart samhälle? Vi vill bjuda in till ett inspirerande och givande seminarie där konkreta förslag presenteras.
Efter seminariet erbjuder vi provkörning av flera el-bils och hybridmodeller.

Program

Inledning
Cecilia Löf, vice ord Atteviks bil AB
Dan Jonsson, vd Atteviks personvagnar
Björn Runfeldt, försäljningschef VW Atteviks

Varför väljer företagare att köra elfordon?
Christer Löwdahl, vd JSC it-partner AB

Laddinfrastrukturen i Nässjö kommun
Joel Spångby, Samhällsbyggnadschef Nässjö kommun

Elektrifieringen av fordonssektorn
Erik Wiström, chef affärsutveckling Jönköping Energi

1,2 miljarder till klimatinvesteringar
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län