För att driva på arbetet för en övergång från den idag vanliga tekniken med förbränningsmotorer i park- och trädgårdsförvaltning till framtidens tysta, klimatsmarta el-produkter har Klimatrådet i samverkan med Husqvarna genomfört en enkäten i alla kommuner under april och maj månad.

Seminariet som var inplanerat till den 30 maj har ställts in på grund av för få anmälda och vi kommer att sammanställa och skicka ut enkätsvaren till alla kommuner. Vänligen återkom om du önskar ta del av sammanställningen, andreas.olsson@lansstyrelsen.se.