Önskan om dialogmöte kring grön utveckling i Jönköpings län

Regional samverkan förstärker och lyfter klimatarbetet Klimatrådet Sedan början av år 2011 har Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Regionförbundet, Landstinget, många myndigheter ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan med flera drivit ett målinriktat och strategiskt klimat- och energiarbete genom ett samverkansorgan, Klimatrådet. Syftet är att åstadkomma ett hållbart län att leva […]

Read more
Vi är Klimatrådet

Två ledamöter i Klimatrådet, Anna-Karin Zinnefors (varuhuschef för IKEA) och Carlos Petersson (verksamhetsledare på Energikontoret Norra Småland) berättar om deras klimatarbete och engagemang i Klimatrådet. Anna-Karin Zinnerfors är varuhuschef för IKEA i Jönköping och ledamot i Klimatrådet. – Hållbarhet är en hörnsten för oss. Vi jobbar för att fler människor ska få en bättre vardag, […]

Read more
Årets första Klimatrådsmöte

På onsdag den 25 februari är årets första Klimatrådsmöte. Mötestemat är solenergi. Rådets ledamöter hälsas välkomna till Länsstyrelsen av Klimatrådets ordförande, landshövding Minoo Akhtarzand. Under mötet har vi förmånen att lyssna till JUsolar tema som ska delta på World Solar Challenge 2015 samt 2014 års Klimatprisvinnare, Bernth Nyberg, som kommer att ge en utblick över […]

Read more
Skyfallskartering i GIS

Nu publiceras Skyfallskartering  i GIS som ska ge kommunerna vägledning för hur man kartlägger riskområden i samband med extrema skyfall. Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en manual där man med hjälp av GIS kan kartlägga  djupområden och ytavrinning kopplad till extrema skyfall i urban miljö. Vid dessa skyfall har Länsstyrelsen utgått från att ledningssystemets kapacitet är begränsad i förhållande till regnvolym […]

Read more
Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele får 2014 års Klimatpris

Vid en ceremoni på residenset delades 2014 års Klimatpris ut av Klimatrådets ordförande landshövding Minoo Akhtarzand. Mottagare av priset är Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele AB. – Det känns omtumlande, jag är oerhört stolt och glad, säger Bernth Nyberg. 2014 års klimatpris tilldelas Aktiv Sol i Nöbbele. Bernth Nyberg driver det lilla familjeföretaget med […]

Read more
Klimatprisutdelning och inspirationsföreläsning

På fredag den 5 december ska 2014 års klimatpris delas ut och i samband med det hålls en inspirationsföreläsning av professor Karl-Henrik Robèrt. Arrangemanget inleds med föreläsning klockan 13.00 och prisutdelningen sker klockan 13.30. Representanter för media hälsas välkomna till Residenset i Jönköping där det hela äger rum. Klimatpriset instiftades av Klimatrådet i Jönköpings län […]

Read more