Klimatpriset 2014

Klimatpriset är en årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län. I december är det dags för årets festliga höjdpunkt i Klimatrådets arbete – en Klimatprisvinnare för 2014 ska utses. Klimatpriset ger oss möjlighet att lyfta fram de mest […]

Read more
Klimatrådsmöte den 24 september

Klimatrådsmöte den 24 september Den 24 september hålls Klimatrådets höstmöte, det tredje för året, där rådets två åtgärdsprgram kommer att lyftas utirån remissvaren som inkommit från respektive organistion. Läs mer om åtgärdsprogrammen och hur de har arbetats ram genom klimatrådets fokusgrupper under under fliken “Åtgärdsprogram”. Vidare kommer utvecklingen av Klimatveckan 2015 presenteras där bland annat Robert Sumberesi, VD Elmia, tillsammans med […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 28 februari 2014

Klimatrådet enades om att: Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4) Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3). Länsstyrelsen får […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 6 december 2013

Länet har minskat utläppen av växthusger med över 20 procent mellan åren 1990 – 2011 och placerar sig på tredje plats av Sveriges 21 län i utsläpp per invånare och län. En mycket positiv utveckling som bedöms fortsätta till följd av det gedigna arbete som görs inom samtliga sektorer, runt om i länet. Klimatrådet enades […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 6 september 2013

Klimatrådet enades bland annat om att: ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till samlat introduktionsdokument för Klimatrådet (punkt 1). tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de nominerade och att tilldela fyra kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive fokusområde (punkt 5). respektive organisation bistår med dataunderlag till Länsstyrelsen för effektbedömningar (punkt 5). ställa sig bakom beredningsgruppens […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 3 maj 2013

Klimatrådet enades bland annat om: Förslag till vinnare av klimatpriset lämnas senast den 1 augusti (punkt 1). Förslag om nya ledamöter till beredningsgruppen lämnas till Länsstyrelsen före sommaren (punkt 4). Förslag till deltagare i arbetsgrupp med uppgift att arrangera Klimatkonferensen lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni (punkt 5). Åtgärdsförslagen 1, 2, 3 och 10 samt […]

Read more