Frukostseminarium hos Atteviks den 7 juni

Funderar ert företag på hur ni kan bidra till ett hållbart samhälle och hur ni kan påverka? Köra mer miljövänliga transporter? Behöver ni framtidssäkra era transporter för ett hållbart samhälle? Vi vill bjuda in till ett inspirerande och givande seminarie där konkreta förslag presenteras. Efter seminariet erbjuder vi provkörning av flera el-bils och hybridmodeller. När: […]

Read more
Inspireras om framtidens parker och grönytor

För att bidra till och påskynda övergången till framtidens tysta, klimatsmarta batteriprodukter för park- och trädgårdsförvaltning hålls den 30 maj ett inspirerande seminarium på Husqvarna. När: den 30 maj, klockan 09:45 – 12.00. Plats: Smedjan (Husqvarnas fabriksmuseum) Program och anmälan: https://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/ Arrangör: Klimatrådet i samverkan med Husqvarna bjuder in till en presentation om framtidens parker […]

Read more
Stort intresse för solceller i Skillingaryd

Den 11 maj anordnades Solfika i Skillingaryd av Klimatrådet i samarbete med Vaggeryds kommun. 35 personer, privatpersoner såväl som företag och bostadsrättsföreningar, deltog för att lära sig mer om solceller: Hur de fungerar, vilka stöd som går att erhålla och hur man gör för att införskaffa en egen anläggning. Intresset och angagemanget var stort hos publiken. Förhoppningsvis kommer […]

Read more
Lyckad workshop på GARO

Dagens workshop som arrangerades av fokusgruppen för Transporter och Planering i samverkan med GARO hade deltagare får bland annat Volvo Cars, ECRIS, VUAB, Värnamo energi, Gislaveds energi och Nässjö Affärsverk. Syftet är att bidra till ett plusenergilän och öka takten i omställningen till ett mer hållbar samhälle med fokus på fordon och förnybar elproduktion. Nya möjlighet hittar […]

Read more
Ny arbetsgrupp för att stimulera ökat trähusbyggande

På initiativ från Klimatrådet startar en arbetsgrupp med syfte att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar över 10 aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. Nästa möte hålls på Träcentrum den 16 maj.

Read more
Anmäl dig här – Solfika i Skillingaryd 11e maj

Detta seminarium riktar sig till dig som är intresserade av vilka fördelar som kommer av att installera solceller. Vi kommer gå igenom hur solkraft fungerar och vilka tak som är lämpliga. Dessutom kommer vi besöka Skillingehus egna solelsanläggning. Målet är att du ska lämna seminariet med kunskapen om huruvida just du har ett tak med […]

Read more