Välkommen till en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggnadet. Seminariet är en del i arbete med att förankra Jönköpings läns trähusbyggnadsstrategin som nu är ute på remiss. Remissen finns här >>

Plats: Träcentrum Nässjö, Framtidsvägen 1, Nässjö.
Tid: Den 18 april klockan 09.00 – 12.00, fika från 08.30 och gemensam lunch 12.00.
Kostnad: Kostandsfritt, Antal platser 60.
Arrangör: Klimatrådet arbetsgrupp trähusbyggnad, läs mer här >>
Res kollektivt: http://jlt.se/


Foto: Träcentrum

Program

08.30 Välkomstfika

09.00 Inledning, kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson, Nässjö kommun

Universitetslektor Tomas Nord, Linköpings Universitet
Tomas är bland annat medförfattare av Industriellt byggande i trä –nuläge och prognos mot 2025, läs mer här >>

Avdelningschef Stina Granberg Lindor, Nässjö kommun
Stina och Karl är pådrivande i arbetet med den Västra staden – den digitala trästaden, läs mer här >>

Projektledare och arkitekt Astrid Steen, Mönsterås kommun
Astrid var projektledare för kommunens Träbyggnasstrategin som antog i november 2016, läs mer här >>

Workshop (Möjligheter och Hinder)

  • Grupp inom näringsliv

Mötesledare, Kristina Thibom, Träcentrum.

  • Grupp inom offentlig sektor.

Mötesledare, Mikael Ludvigsson, processledare Smart Housing Småland.

Summering workshop, nästa steg och avslutning

12.00 – 13.00 Gemensam lunch