Klimatförändringarna är en realitet redan idag. De leder till ytterligare ökad temperatur i luften och i vatten, förändrade nederbördsmönster och förhöjda vattennivåer samt mer extrema vädersituationer. För att kunna anpassa samhället till det förändrade klimatet behövs planeringsunderlag. Flera av dessa underlag tas fram i GIS, geografiska informationssystem, i form av kartor.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Klimatrådet för att ta fram underlag som passar de behov som finns hos exempelvis länets kommuner. Kartunderlaget kan användas i bland annat planprocessen, vid förnyelse av VA-ledningar och vid förebyggande av naturolyckor.