Under 2017 fortsätter arbetet att med hjälp av GIS tydliggöra var anpassningsåtgärder behöver planeras och genomföras i länet. En kartering av urbana värmeöar inom Jönköping stad har arbetats fram. Rapporten heter "Stadsmorfologiska parametrar som samverkar vid förekomst av värmeböljor". Vidare har GIS-metoder använts för att studera hur förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län kan komma att påverkas av framtida klimatklimatförändringar. Rapporten finns här >>