År 2015 påbörjades arbetet med GIS och klimatanpassning. Som steg ett togs en Skyfallskartering fram. Det är en modell för att tydligt se innestängda områden efter skyfall. Läs mer om Skyfallskarteringen under sidan “Skyfall”.

Under 2016 fortsätter arbetet att med hjälp av GIS tydliggöra var anpassningsåtgärder behöver planeras och genomföras i länet. Det kommer att tas fram analyser av risk för ras & skred samt göras en analys över hur odlingszonerna i landskapet förflyttas på grund av det förändrade klimatet.