Arbetsgrupper

Klimatrådet organisarer nio arbetsgrupper med olika inriktning, men som arbetar för samma övergripande vision, Plusenergilän. Rådets arbetet omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar, det kallar vi klimatanpassning.

Klimatådets arbetet

 

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen samordna och leder gruppernas arbete och bereder Klimatrådets möten. I beredningsgruppen ingår tjänstemän från Länsstyrelsen, företag, Regionen och länets kommuner.

Fyra fokusgrupper

Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Arbetet fortsätter att utvecklas genom att fokusgrupperna lyfter fram initiativ och åtgärder för att Jönköpings län ska lyckas nå klimatmålen. Läs mer om respektive fokusgrupp:

Kommunikationsgrupp

Omställning till ett klimatsmartare samhälle behöver medborgarnas medverkan vilket kräver en effektiv kommunikation för att nå ut med budskapet och skapa förändring. Därför finns en strategisk kommunikationsgrupp. Tre viktiga kanaler för kommunikationen är +E, Klimatveckan och Klimatpriset. Kommunikationsgruppens uppgifter är att löpande ge råd i kommunikativa frågor för att öka genomslaget för Klimatrådets arbete och de åtgärder som Klimatrådet ställer sig bakom samt öka medvetenheten bland medborgarna i länet.

+E

Tidningen + E är sedan år 2012 en etablerad tidning som delas ut till länets alla närmare 170 000 hushåll. Läs mer om +E här.

Klimatveckan

Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett plusenergilän. Läs mer om Klimatveckan här.

Klimatpriset

Klimatpriset delas ut sedan 2012 till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i Jönköpings län. Läs mer om Klimatpriset här.

Stimulera träbyggande

Arbetsgruppens syfte är att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar över 10 aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. Arbetsgruppen leds av Länsstyrelsen.