Klimatrådet organisarer idag tio arbetsgrupper med olika inriktning, men som arbetar för samma övergripande vision - Plusenergilänet. Rådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar, det kallar vi klimatanpassning.
Beredningsgrupp
Klimatrådets beredningsgrupp har till uppgift att samordna de övriga gruppernas arbete och är bryggan mellan rådet och arbetsgrupperna. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp rådets ekonomi. Beredningsgruppen tar fram rådets dagordning. Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor före Klimatrådets möten.
Fyra fokusgrupper
Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Arbetet fortsätter att utvecklas genom att fokusgrupperna lyfter fram initiativ och åtgärder för att Jönköpings län ska lyckas nå klimatmålen. Läs mer om respektive fokusgrupp:
Kommunikationsgrupp
Omställning till ett klimatsmartare samhälle behöver medborgarnas medverkan vilket kräver en effektiv kommunikation för att nå ut med budskapet och skapa förändring. Därför finns en strategisk kommunikationsgrupp. Tre viktiga kanaler för kommunikationen är +E, Klimatveckan och Klimatpriset. Kommunikationsgruppens uppgifter är att löpande ge råd i kommunikativa frågor för att öka genomslaget för Klimatrådets arbete och de åtgärder som Klimatrådet ställer sig bakom samt öka medvetenheten bland medborgarna i länet.
+E
Tidningen + E är sedan år 2012 en etablerad tidning som delas ut till länets alla närmare 170 000 hushåll. Läs mer om +E här.
Klimatveckan
Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett plusenergilän. Läs mer om Klimatveckan här>>.
Klimatpriset
Klimatpriset delas ut sedan 2012 till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i Jönköpings län. Läs mer om Klimatpriset här >>.
Arbetsgrupp trähusbyggande
Arbetsgruppens syfte är att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. Den 22 juni 2017 ställde sig rådet bakom att en träbyggnadsstrategi tas fram för Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar över 15 aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighets- och försäkringsbranschen, offentlig sektor och industri.
Ungdomsråd
Ungdomsrådet syftar till att inkludera och tillvarata ungas engagemang i klimatfrågan. Ungdomsrådet kommer lämna förslag till Klimatrådet som bidrar till att nå uppsatta klimatmål i Jönköping län. Ungdomsrådet drivs i samarbete med Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Läs mer om Ungdomsrådet här >>
Energilager
Arbetsgruppens syfte är att skapa förutsättningar för att bygga fyra lärandeanläggningar (läs smarta nät 200 kW - 500 kW) för effektbalansering i Jönköpings län. Beroende på hur energi- och effektbehov ser ut, både för industrier och elnätsbolag, krävs olika typer av lagringsteknik. Anläggningarna innehåller moduler som tidigare använts för energilager i personbilar (litium-jon). Arbetsgruppen är en samverkan mellan Klimatrådet, Volvo Cars, JB och ECRIS.