Väl utbyggd laddinfrastruktur behövs om vi ska minska utsläppen från transportsektorn! 

Den 10 april samlades närmare 60 deltagare på Science Park i Jönköping för att lära sig mer om laddinfrastruktur och diskutera utvecklingen för länet. Tack för ditt deltagande på seminariet.
Fyll gärna i utvärderingen nedan så kan vi utveckla våra aktiviteter inom detta område.

UTVÄRDERING

PRESENTATIONER FRÅN SEMINARIET

Deltagarlista (Bättre laddmöjligheter i länet, 2018-04-10)

Inledning av Klimatrådets ordförande tillika landshövding Helena Jonsson

Energimyndigheten
Nationell samordnare för laddinfrastruktur
Presentation: Energimyndigheten (Martina Wikström)

Gävle Energi
Vinnare av Laddguldet 2017 för bästa utbyggnad av laddinfrastruktur
Presentation: Gävle energi (Anders Holmsten)

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Nulägesbild med prioriterade områden för länet
Presentation: Nulägesbild och kartanalyser publiceras senare i rapportform.
Vi uppdaterar er när rapporten är publicerad.

Eon
Ett företag som satsar på att göra det enkelt att köra elbil
Presentation: EON (Peter Andersson)

Eways
Elbilsladdning som tillväxtmotor för näringsliv och kommun
Presentation: Eways (Jörgen Synning)

KONTAKTPERSONER
Jesper Agrelius & Malin Backman, Länsstyrelsen
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
malin.f.backman@lansstyrelsen.se