Varmt välkommen på Klimatrådets seminarium om hur vi kan få fler publika laddstationer i länet.

Med detta seminarium tar vi kliv framåt på resan för att bygga om länets transportsystem för framtidens fordon. Seminariet syftar till att belysa hur vi utökar infrastrukturen för laddbara fordon, vilka strategiska platser i länet som bör prioriteras och vilken roll offentliga och privata aktörer har i denna omställning.

På seminariet deltar:

Energimyndigheten
Nationell samordnare för laddinfrastruktur

Gävle Energi
Vinnare av Laddguldet 2017 för bästa utbyggnad av laddinfrastruktur

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Presentation av analys och nulägesbild med prioriterade områden för länet

Eon
Ett företag som satsar på att göra det enkelt att köra elbil

Eways
Elbilsladdning som tillväxtmotor för näringsliv och kommun

Fullständigt program kommer inom kort.

PLATS
Science Park.
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.

TID
10 april, kl. 09.00 – 12.00
Frukost från 08.30. Lunch severas kl. 12.00.

MÅLGRUPP
Tjänstemän och politiker i kommun och region, energibolag samt representanter för företag och näringsliv.

KONTAKTPERSONER
Jesper Agrelius & Malin Backman, Länsstyrelsen
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
malin.f.backman@lansstyrelsen.se

ANMÄLAN