För att bidra till att nå visionen om ett Plusenergilän skickar Klimatrådet ut ett nyhetsbrev en gång per månad. Nyhetsbrevet ger information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017 och ges ut för att bidra till visionen om ett Plusenergilän.

Klimatrådet
Klimatrådet

Fyll i din e-post i formuläret nedan så får du också nyhetsbrevet!

Tidigare nyhetsbrev

Nedan hittar du Klimatrådets tidigare utskickade nyhetsbrev som PDF-filer. 

2018
2017

Plusenergilän

Läs mer om Klimatrådets vision om ett Plusenerilän här https://klimatradet.se/om-oss/plusenergilan/