Om Klimatrådet

Klimatrådet är till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. Vi är övertygade om att arbetet bidrar till att stärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar med bland annat klimatförändringar. Behovet av tydliga visioner, mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna är stort. I utmaningarna finns de ny möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter vilket Klimatrådet värnar och lyfter fram som förebilder och goda exempel.

Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckel till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den genom Klimatrådet fastställda och gemensamma visionen, om att Jönköpings län senast 2050 är ett plusenergilän till gagn för medborgare och näringsliv i Jönköpings län.

Rådet består av 32 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövdingen i Jönköpings län. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av politiker från Aneby, Gnosjö, Jönköping, Habo, Vaggeryd, Sävsjö och Värnamo. Hela Klimatrådets organisation med dess arbetsgrupper engagerar fler än 100 personer från över 50 organisationer.

Organisationsbild

Till Klimatrådet finns åtta arbetsgrupper, du läser mer om grupperna här>>.

Klimatrådets arbetsmodell

skarmklipp

Klimatrådets logotyper

Klimatrådets cirkelformade logotyp finns i tre utformningar: