Klimatrådets möten

Mötestider 2017

Klimatrådet har normalt fyra möten per år. Tid och plats meddelas i dagordningen.

1. Den 21 mars

2. Den 22 juni

3. Den 6 september

4. Den 6 december

Mötesanteckningar från föregående möte

Klimatrådet minnesanteckningar 2017-03-21