Plusenergilän

Jönköpings läns höga ambitionsnivå ska ses som ett konkret ställningstagande i klimatfrågan och ett sätt att bidra med ledarskap.  Klimatrådets arbete bidrar och främjar också andra utvecklingsmål som har med energisäkerhet, livskvalitet, hållbarhet, sociala rättigheter och miljökvalitet att göra. Att visa ledarskap stärker regionens attraktionskraft och bidrar positivt till den egna regionens utveckling i termer av innovation, nya företag och arbetstillfällen attraktivitet och infrastruktur, och positionerar Jönköpings län som en hållbar, modern och hälsosam region att besöka och verka i.

Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda och företagstradition med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad. Länet är även ett intressant område för turismnäringen som ständigt utvecklas. Det finns en stor utvecklingspotential inom miljö-, klimat- och energiområdet. Förutsättningarna är utmärkta för produktion av exempelvis biobränsle, biodrivmedel och förnybar el samt för miljödriven näringslivs- och produktutveckling inom områden som ekologiska- och närproducerade livsmedel, träförädling och miljöteknik.

I länets Klimat- och energistrategi som antogs år 2010 beslutades länets gemensamma Klimatvision, att Jönköpings län ska bli ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att vi i länet senast till år 2050 ska producera mer förnybar energi än vad vi konsumerar, en enorm utmaning men samtidigt fullt realistisk.

Du kan läsa strategin här med vision och mål:

Energi-och klimatstrategi

Klimat-och energistrategi i Jönköpings län

Övriga relaterade filer:

Bilagor till Klimat-och energistrategin