Rapporter, studier och remisser

Inom ramen för Klimatrådet har flera rapporter och studier initierats och genomförts.

Rapporter, studier, remisser och examensarbeten som presenteras på denna sida är ett resultat av projekt och uppdrag som har initierats och genomförts av eller i samverkan med Klimatrådet.

RAPPORTER OCH STUDIER

Läs hela rapporten här:
Joining Forces: A Study of Multinational Corporations’ Sustainability Contributions to a Cross-Sector Social Partnership
Författare:
Klas Jangsell, Josephine Lönnqvist och Malin Backman
Jönköping University

 

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Biogas från stallgödsel i Jönköpings län.
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Läs hela rapporten här:
Rapport Geoenergi.
Författare: SWECO på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Läs hela rapporten här:
Rapport Bytespunkter i Jönköpings län
Författare:
Länstrafik inom Region Jönköpings län.


Läs hela rapporten här:
Rapport Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll
Författare: Länsstyrelserna.


Läs hela rapporten här:
Rapport Dagvatten i ett förändrat klimat
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län


EXAMENSARBETEN

Läs hela rapporten här:
rapport Solkraft på flerbostadshus.
Författare: Rasmus Engholm och Harald Green,
Jönköping University.


Läs hela rapporten här:
Rapport Industriell solel på Schenker.
Författare: Andreas Molin,
Linköpings universitet.


Läs hela rapporten här:
Rapport Drift och underhåll av cykelvägar.
Författare: Markus Yrjönheikki och Robin Rohwer,
Jönköping University.


Läs hela rapporten här:
Rapport Hållbara resor i vardagen.
Författare: Sandra Gustafsson och Adam Hempel,
Jönköping University.

AKTUELLA REMISSER

Remiss om två klimatsatsningar

Utfärdad: den 24 mars, 2017
Remiss 21.3.17