Uppsatser, arbeten och rapporter som presenteras på denna sida har initierats och genomförts på uppdrag av eller i samverkan med Klimatrådet

Studenter

Psst-Klimatrådet samverkar med JU. Utöver samverkansforskning >> har vi nära samverkan med Media- och kommunikationsvetenskapliga >> programmet samt Sustainable Communication >>

Vill du veta mer, kontakta Mia.Verhoeff-Friman@ju.se JU eller Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se

2019

Hur kommuner i Jönköpings län kommunicerar med sina medborgare kring konsumtionen av dricksvatten

Hedvig och Sofia_JU

Hela arbetet finns här >>

Författare Sofia Irevall och Hedvig Petersson International work, Global studies vid JU


EkoReko

Hela arbetet finns här: EkoReko

Författare: Johanna Jingnäs, Felicia Lindholm, Nora Hedin och Rebecka Welander vid Jönköping University.


Solbilsrace

Hela arbetet finns här: Solbilsrace

Författare: Joanna Arnoldsson, William Nestor, Evelina Niva Wonevik & Elin Öhlund


Klimatpriset

Hela arbetet finns här: Klimatpriset

Författare: Elias Hoverbrandt Fanny Jansson Josefine Björn Elsa Skugge vid Jönköping University.


2018

Klimatveckan strategi för kommunikation och engagemang

Klimatveckan

Hela arbetet finns här:
Rapport Klimatveckan strategi för kommunikation och engagemang

Författare: Linnéa Nurro, Julia Sundqvist och Jonathan Junefjäll vid Jönköping University.


Ladda för framtiden

Hela arbetet finns här:

Författare: Anna Vujisic, Iliriana Maqedonci, Maria Svedenman, Nerma Ramic vid Jönköping University.


2017

Rapport Klimatveckan 2017, Ungdomsråd

Hela arbetet finns här:
We_Change, Rapport Klimatveckan 2017 Ungdomsråd
Författare: Jenni Nylander, Verksamhetsansvarig we_change Stiftelsen Fryshuset.


Joining Forces

Läs hela rapporten här:
Joining Forces: A Study of Multinational Corporations’ Sustainability Contributions to a Cross-Sector Social Partnership
Författare:
Klas Jangsell, Josephine Lönnqvist och Malin Backman Jönköping University.


Biogas från stallgödsel

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Biogas från stallgödsel i Jönköpings län.
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Skyfallskartering i GIS

Läs hela rapporten här:
Rapport Skyfallskartering i GIS
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Geoenergi

Läs hela rapporten här:
Rapport Geoenergi.
Författare: SWECO på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Plus 5 grader

Läs hela rapporten här:
Rapport Plus 5 grader
Författare: Länsstyrelsen


Bytespunkter i Jönköpings län

Läs hela rapporten här:
Rapport Bytespunkter i Jönköpings län
Författare:
Länstrafik inom Region Jönköpings län.


Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggander

Läs hela rapporten här:
Rapport Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll
Författare: Länsstyrelserna.


Dagvatten i ett förändrat klimat

Läs hela rapporten här:
Rapport Dagvatten i ett förändrat klimat
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län


Solceller på flerbostadshus

Läs hela rapporten här:
rapport Solkraft på flerbostadshus.
Författare: Rasmus Engholm och Harald Green,
Jönköping University.


Solceller i industriell tillämpning

Läs hela rapporten här:
Rapport Industriell solel på Schenker.
Författare: Andreas Molin,
Linköpings universitet.


Drift och underhåll av gång- och cykelvägar

Läs hela rapporten här:
Rapport Drift och underhåll av cykelvägar.
Författare: Markus Yrjönheikki och Robin Rohwer,
Jönköping University.


Hållbara resor i vardagen

Läs hela rapporten här:
Rapport Hållbara resor i vardagen.
Författare: Sandra Gustafsson och Adam Hempel,
Jönköping University.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organisera samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>