Rapporter, studier och remisser som presenteras på denna sida har initierats och genomförts på uppdrag av eller i samverkan med Klimatrådet.

Aktuella remisser

Remiss, Trähusbyggnadsstrategi för Jönköpings län, dnr 420-1433-2018.

Följebrev med remissmottagare finns  här >>.

Bilaga 1, Förslag till Träbyggnadsstrategi finns här >>

Välkommen att lämna synpunkter på remissen, publicerad den 16 februari och är tillgänglig till den 18 maj. Seminariet som arrangeras den 18 april, som en del i förankringen av arbete, finns här >>


Rapporter och studier

Rapport Klimatveckan 2017, Ungdomsråd

Läs hela rapporten här:
We_Change, Rapport Klimatveckan 2017 Ungdomsråd
Författare:
Jenni Nylander, Verksamhetsansvarig we_change Stiftelsen Fryshuset.


Joining Forces

Läs hela rapporten här:
Joining Forces: A Study of Multinational Corporations’ Sustainability Contributions to a Cross-Sector Social Partnership
Författare:
Klas Jangsell, Josephine Lönnqvist och Malin Backman Jönköping University.


Biogas från stallgödsel

 

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Biogas från stallgödsel i Jönköpings län.
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Skyfallskartering i GIS

Läs hela rapporten här:
Rapport Skyfallskartering i GIS
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Geoenergi

Läs hela rapporten här:
Rapport Geoenergi.
Författare: SWECO på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Plus 5 grader

Läs hela rapporten här:
Rapport Plus 5 grader
Författare: Länsstyrelsen


Bytespunkter i Jönköpings län

Läs hela rapporten här:
Rapport Bytespunkter i Jönköpings län
Författare:
Länstrafik inom Region Jönköpings län.


Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggander

Läs hela rapporten här:
Rapport Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll
Författare: Länsstyrelserna.


Dagvatten i ett förändrat klimat

Läs hela rapporten här:
Rapport Dagvatten i ett förändrat klimat
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län


Solceller på flerbostadshus

Läs hela rapporten här:
rapport Solkraft på flerbostadshus.
Författare: Rasmus Engholm och Harald Green,
Jönköping University.


Solceller i industriell tillämpning

Läs hela rapporten här:
Rapport Industriell solel på Schenker.
Författare: Andreas Molin,
Linköpings universitet.


Drift och underhåll av gång- och cykelvägar

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Drift och underhåll av cykelvägar.
Författare: Markus Yrjönheikki och Robin Rohwer,
Jönköping University.


Hållbara resor i vardagen

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Hållbara resor i vardagen.
Författare: Sandra Gustafsson och Adam Hempel,
Jönköping University.