Rapporter, studier och remisser som presenteras på denna sida har initierats och genomförts på uppdrag av eller i samverkan med Klimatrådet

 

2019

Hedvig och Sofia_JU

Hela arbetet finns här >>

Författare Sofia Irevall och Hedvig Petersson International work, Global studies vid JU


EkoReko

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela arbetet finns här: EkoReko

Författare: Johanna Jingnäs, Felicia Lindholm, Nora Hedin och Rebecka Welander vid Jönköping University.


Solbilsrace

Hela arbetet finns här: Solbilsrace

Författare: Joanna Arnoldsson, William Nestor, Evelina Niva Wonevik & Elin Öhlund


Klimatpriset

Hela arbetet finns här: Klimatpriset

Författare: Elias Hoverbrandt Fanny Jansson Josefine Björn Elsa Skugge vid Jönköping University.


2018

Klimatveckan strategi för kommunikation och engagemang

Klimatveckan

Hela arbetet finns här:
Rapport Klimatveckan strategi för kommunikation och engagemang

Författare: Linnéa Nurro, Julia Sundqvist och Jonathan Junefjäll vid Jönköping University.


Ladda för framtiden

Hela arbetet finns här:

Författare: Anna Vujisic, Iliriana Maqedonci, Maria Svedenman, Nerma Ramic vid Jönköping University.


2017

Rapport Klimatveckan 2017, Ungdomsråd

Hela arbetet finns här:
We_Change, Rapport Klimatveckan 2017 Ungdomsråd
Författare: Jenni Nylander, Verksamhetsansvarig we_change Stiftelsen Fryshuset.


Joining Forces

Läs hela rapporten här:
Joining Forces: A Study of Multinational Corporations’ Sustainability Contributions to a Cross-Sector Social Partnership
Författare:
Klas Jangsell, Josephine Lönnqvist och Malin Backman Jönköping University.


Biogas från stallgödsel

 

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Biogas från stallgödsel i Jönköpings län.
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Skyfallskartering i GIS

Läs hela rapporten här:
Rapport Skyfallskartering i GIS
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Geoenergi

Läs hela rapporten här:
Rapport Geoenergi.
Författare: SWECO på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Plus 5 grader

Läs hela rapporten här:
Rapport Plus 5 grader
Författare: Länsstyrelsen


Bytespunkter i Jönköpings län

Läs hela rapporten här:
Rapport Bytespunkter i Jönköpings län
Författare:
Länstrafik inom Region Jönköpings län.


Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggander

Läs hela rapporten här:
Rapport Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll
Författare: Länsstyrelserna.


Dagvatten i ett förändrat klimat

Läs hela rapporten här:
Rapport Dagvatten i ett förändrat klimat
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län


Solceller på flerbostadshus

Läs hela rapporten här:
rapport Solkraft på flerbostadshus.
Författare: Rasmus Engholm och Harald Green,
Jönköping University.


Solceller i industriell tillämpning

Läs hela rapporten här:
Rapport Industriell solel på Schenker.
Författare: Andreas Molin,
Linköpings universitet.


Drift och underhåll av gång- och cykelvägar

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Drift och underhåll av cykelvägar.
Författare: Markus Yrjönheikki och Robin Rohwer,
Jönköping University.


Hållbara resor i vardagen

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Hållbara resor i vardagen.
Författare: Sandra Gustafsson och Adam Hempel,
Jönköping University.