Inom ramen för Klimatrådet arbetar nu Länsstyrelsen med att förstärka arbetet med solkraft genom att stötta lokala och regionala aktörer med planering, genomförande och uppföljning.
Detta kommer ta sitt uttryck i olika aktiviteter som seminarieserier, informationsutskick och eventuellt några studiebesök. Information om projektets fortskridande och aktiviteter kommer publiceras på här på Klimatrådet.se.
Vill du eller din organisation ha vägledning i införskaffandet av en solkraftsanläggning. Tveka inte att höra av dig till oss på mail eller telefon.

Funderar du på att skaffa solceller?

 

Solkraften i länet

Solcellsanläggningar placeras på allt fler tak runt om i länet. Idag går det att se solceller på såväl villatak som flerbostadshus och industrier. Dessutom ökar antalet installationer för varje år!

Nedan följer en nulägesbild över länets solkraftanläggningar baserat på kommuntillhörighet, som siffrorna visar installeras solceller i hela länet även om vissa kommuner har hunnit med mer än andra.

Solkraftsanläggningar per kommun

Kommun Antal anläggningar Intallerad effekt (kW)
Aneby 8 126
Tranås 22 259
Nässjö 56 582
Eksjö 23 281
Vetlanda 49 671
Sävsjö 23 406
Värnamo 65 1141
Gislaved 42 359
Gnosjö 6 109
Vaggeryd 17 155
Jönköping 98 2275
Habo 10 63
Mullsjö 10 160
429 6586,375

Installerad effekt solkraft / invånare

Kommun installerad effekt (W)/ invånare
Sävsjö 37
Värnamo 34
Vetlanda 25
Mullsjö 23
Aneby 20
Nässjö 19
Jönköping 17
Eksjö 17
Tranås 14
Gislaved 12
Vaggeryd 12
Gnosjö 11
Habo 6
Den installerade effekten sammanställdes oktober 2016 och invånarantalet är baserat på SCBs siffror från 2014