Länets Klimatredovisning

Klimatrådets satsningar ska tydligt följas upp och bidra till att uppsatta klimatmål uppnås, och därmed fungera som beslutsunderlag för framtida inriktningar och prioriteringar. För att på bästa sätt tillgängliggöra en klimatredovisning har informationsgrafik arbetats fram för att på ett lättillgängligt, effektivt och visuellt sätt kommunicera en bild över vart länet befinner sig i förhållande till vision och mål.

(Klicka på bilden för att få den större.)

Energianvändning i Jönköpings län
Energianvändning i Jönköpings län