Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

Mars

Den 22 mars – Konferens om Drivkraft för tillväxt och utveckling – Jönköping  Anmälan

Program till konferensen

April

Den 10 april – Seminarium om utbyggnad av publik laddinfrastruktur. Program och anmälan.

Den 18 april – Seminarium om trähusbyggande – Program och anmälan

 

Du kanske också är intresserad av:

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>