Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

April

Den 10 april – Seminarium om utbyggnad av publik laddinfrastruktur. Program och anmälan.

Den 18 april – Seminarium om trähusbyggande – Program och anmälan

September

Vi laddar för Klimatveckan, läs mer här >>

Du kanske också är intresserad av:

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>