Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

 

November

Den 9 november, Solkraftseminarium i Habo – kan solceller vara något för dig? Anmälan >>

Den 13 november, Solkraftsworkshop i Ölmstad – utvärdera ditt egna tak! Anmälan >>

Den 21 november, Elfordonsseminarium i Jönköping hos Atteviks. Anmälan >>

Januari

Den 24 januari  – Seminarium med Försvarsmakten – Solkraft – en trygg energiförsörjning, Eksjö Anmälan >>