KLIMATRÅDETS SOLMATCH

Solmatchen är en match som aldrig tidigare genomförts. Den handlar inte om taktik eller defensivt spel – utan i Solmatchen är det full offensiv från början. Klimatrådet utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års tid installera så mycket solel som möjligt.
Matchen pågår från Klimatveckan 2017 till Klimatveckan 2018. Vem kommer att installera mest solceller?

Klimatveckan 2017 - 2018

Installera mest solel

Ära och ett hållbart energisystem

STÄLLNINGEN JUST NU!

Klimatrådet

42 kW

 Jönköpings län 

56 kW

 

Vad är solkraft?

Solkraft är ett ypperligt sätt att ta vara på energin som strålar på oss varje dag.
Läs mer om solkraft och hur du kan börja producera el från solen. Tryck här
B
li en del av Solmatchen!
 

VAD HÄNDER JUST NU?

Varför solmatchen?

Så bidrar Solmatchen till Jönköpings läns klimatmål
 
Solmatchen ökar länets förnybara elproduktion
Solmatchen bidrar till ett hållbarare elsystem
Solmatchen minskar länets utsläpp av växthusgaser

VANLIGA FRÅGOR

Vad är egentligen Klimatrådet och hur kan de installera solceller?

Klimatrådet är en samverkansorganisation, med 55 olika organisationer som medlemmar, som arbetar för ett klimatsmart och hållbart Jönköpings län. Organisationerna installerar solcellerna på sina egna fastigheter men under en gemensam flagg - Klimatrådet.

 

Hur vet Klimatrådet hur mycket solceller de måste installera för att vinna matchen?

Tre gånger under året kommer en uppföljning göras av hur mycket solceller som installerats i länet. På så vis får Klimatrådet en uppfattning av om de leder eller ligger under i Solmatchen.

 

Hur mycket är egentligen en kW solkraft?

 

Man kan säga att 1 kW solceller producerar en 900 kWh el och tar upp 7 m2 takyta.

För mer information 

Otto Hedenmo
Solmatchens domare
otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

Solmatchen är en aktivitet i Jönköpings läns Solkraftprojekt, delfinansierat av Energimyndigheten