KLIMATRÅDETS SOLMATCH

Solmatchen är en match som aldrig tidigare genomförts. Den handlar inte om taktik eller defensivt spel – utan i Solmatchen är det full offensiv från början. Klimatrådet utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års tid installera så mycket solceller som möjligt.
Den 28 september blåses matchen igång. Vem kommer att installera mest solceller?

Klimatveckan 2017 - 2018

Installera mest solel

Ära och ett hållbart energisystem

STÄLLNINGEN JUST NU!

Klimatrådet

0 kW

 Jönköpings län 

0 kW

 

Matchen startar 28 september.

Vem vinner?

Under Klimatveckan 2018 avgörs vem som vinner!
Om Klimatrådet installerat mer solceller än resten av länet går de segrande ur solmatchen.
Om inte så har Jönköpings län visat att solelssatsningen i länet är större än vad någon kunde ana!

VAD HÄNDER JUST NU?

Varför solmatchen?

Hur bidrar Solmatchen till Jönköpings läns klimatmål?
 

Solmatchen ökar länets förnybara elproduktion

Solmatchen bidrar till ett hållbarare elsystem

Solmatchen minskar länets utsläpp av växthusgaser

VANLIGA FRÅGOR

Vad är egentligen Klimatrådet och hur kan de installera solceller?

Klimatrådet är en samverkansorganisation, med 55 olika organisationer som medlemmar, som arbetar för ett klimatsmart och hållbart Jönköpings län. Organisationerna installerar solcellerna på sina egna fastigheter men under en gemensam flagg - Klimatrådet.

 

Hur vet Klimatrådet hur mycket solceller de måste installera för att vinna matchen?

Tre gånger under året kommer en uppföljning göras av hur mycket solceller som installerats i länet. På så vis får Klimatrådet en uppfattning av om de leder eller ligger under i Solmatchen.

 

Hur mycket är egentligen en kW solkraft?

 

Man kan säga att 1 kW solceller producerar en 900 kWh el och tar upp 7 m2 takyta.

Mer information

Otto Hedenmo
Solmatchens domare

otto.hedenmo@lansstyrelsen.se