Summering från Klimatrådets möte 11 maj 2012

Klimatrådets största utmaning är att vara pådrivande i omställningen mot visionen om att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050. Vid Klimatrådsmötet den 11 maj 2012 presenterade de fyra fokusgrupperna flera förslag till åtgärder, för att leva upp mot uppsatta mål och vision. Energieffektivisering, konsumtion och livsstil Transporter och planering Förnybar energi och jord- […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 10 februari 2012

Sammanfattningsvis enades Klimatrådet om att Länsstyrelsen följer den föreslagna inriktningen för klimat- och energipris och att be kommunikationsgruppen återkomma med förslag om kommunikationsstrategi. Vidare enades Klimatrådet om att ställa sig bakom förslaget om inköp av el-cyklar.

Read more
Summering från Klimatrådets möte 18 november 2011
Klimatpriset

Sammanfattningsvis fastställdes Klimatrådets genomförandeprocess enligt beredningsgruppens förlag. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar om att tillsätta en kommunikationsgrupp enligt redovisat förslag av beredningsgruppen. Vidare enades Klimatrådet om att ur förslagen från fokusgruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil lyfta Klimatpriset som en åtgärd att genomföra så snart som möjligt. Beredningsgruppen ska se över möjligheterna att ta […]

Read more