Det finns en enorm kraft och potential hos den unga generationen. För att unga ska kunna driva förändringen nu och framöver, behöver de tilldelas utrymme att delta i utformningen av framtiden som i högsta grad pågår just nu. Mot den bakgrunden arbetar Klimatrådet sedan 2014 med att inkludera unga i klimatarbetet i Jönköpings län.

Insatser

Ungdomsrådets första initiativet var att bidra till en designtävling som berör områdena förnybar energi, energilagring och fossilfria transporter. Läs mer om tävlingen och vinnaren här >>

 

Så här är vi organiserade

Figur 1. Principskiss. BG-Beredningsgrupp, FG-Fokusgrupp, UR-Ungdomsråd. ED-Erikdahlbergsgymansiet, skolor i Eksjö m.fl. har visat intresse att delta.

Kort historik för ungdomsrådet

Våren 2014, John Holmberg talar på Klimatkonferensen och frågar hur rådet inkluderar ungdomar i Klimatarbete i Jönköpings län. Svaret är kort, det gör vi inte.
Våren 2015 och 2016 Workshops genomförs i samarbete med We_Change.
Hösten 2016 Resultaten från workshopen presenteras av We_Change på Klimatkonferensen för närmare 900 deltagare. 300 av dessa är gymnasieelever.
Vintern 2016, Rådet beslutar att ett ungdomsråd ska etableras. Detta mot bakgrund av resultaten från tidigare workshops samt behovet av att systematiskt inkludera ungdomars perspektiv i rådets fortsatta arbete.
Våren 2017, Förankras ett samarbete mellan Klimatrådet, We_Change och Erik Dahlbergsgymnasiet.

Hösten 2017, under Klimatveckan genomförs flera workshops med flera 100 elever på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Klimatrådet beslutade den 6 december 2017 att bilda ett ungdomsråd.