Uppföljning av Klimatrådets arbete

För att nå Klimatrådets vision krävs åtgärder. Därför har rådet sedan år 2011 löpande tagit fram och ställt sig bakom åtgärder vilka följs upp årligen-nedan. Har din organisation inte svarat tidigare? Då ser vi fram emot att din organisation svarar för vad ni genomfört 2018. Resultatet presenteras för Klimatrådet den 7 mars, vänligen svara senast den 27 februari.

PS. det pågår massor av projekt (FASTR, Bridging The Gap, hela RESAN mm.) och processer (Klimatveckan, trähusskola, mm.) som ska var värdefulla och stötta alla organisationers omställning, dessa följs upp separat och inget som “alla” svarar på.

 • Ange namnet på organisationen.
 • Ange namn på den som fyllt i enkäten.
 • Ange e-postadress för kontaktperson. Vid eventuella frågor kommer denna e-post att användas för kommunikation angående uppföljningen.
 • FÖRNYBAR ENERGI

 • Klimatrådets organisationer har ett miljö- eller energiledningssystem. (Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är högsta ledningens verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer, tex att säkerställa att verksamheten köper in förnybar el enligt en viss rutin)
 • Klimatrådets organisationer använder 100 % förnybar el (sol, vind, vatten, träbränsle). Antingen genom att själv köpa in förnybar el (grönt elavtal) eller producera förnybar el.
 • FOSSILFRIA TRANSPORTER OCH RESOR

 • Klimatrådets organisationer använder fordon avsedda för förnybara bränslen eller el för resor i bil senast år 2020. För att inte fastna i defenitioner (som kan ändras) väljer ni själva hur långt ni kommit i omställningen att inte använda fossila bränslen.
 • UPPFÖLJNING AV FOSSILA UTSLÄPP

 • Klimatrådets organisationer kompenserar utsläpp av koldioxid för resor i arbetet. (Exempel på kompensation är att era flygresor klimatkompenseras, med exempelvis 1 krona per kilo koldioxidutsläpp. Pengarna används till investeringar för att minska utsläppen)
 • Vi önskar få en övergripande bild om Klimatrådets aktörer följer upp sina fossila utsläpp.

Kontaktperson

Annika Pers Gustafsson
annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
010 223 64 26