Tack för att du deltagit på Klimatrådets seminarier. I höst kommer det fler seminarier men vi vill gärna redan nu få en bild av vilken nytta ni deltagare har haft av tillfällena som varit.

Fyll i utvärderingsformuläret så att vi kan få en bild av hur solkraftsintresset ser ut i länet.