Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa Klimatrådet med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet. Här följer du Klimatrådets framsteg och hur Jönköpings län förverkligar visionen om ett Plusenergilän.

Läs mer om Klimatrådet >

Solel i Jönköpings län

Klimatrådets medlemsorganisationer står för 15 procent av Jönköpings läns arbetskraft.
År 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län vara 30 procent lägre jämfört med år 1990.
Senast år 2050 ska Jönköpings län producera mer förnybar energi än vad vi förbrukar.

Just nu

Fler nyheter
Organisationer
Grupper/Projekt
Engagerade personer

Adminstration

Möt oss som har förmånen att administrera Klimatrådets arbete. Idag engageras elva arbetsgrupper, 130 personer från 60 organisationer.
Jesper Agrelius
Jesper Agrelius

Transporter och Planering, Projektledning

Anne-Catrin Almér
Anne-Catrin Almér

Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil

  Andreas Olsson
  Andreas Olsson

  Samordnare Klimatrådet

  Frida Moberg
  Frida Moberg

  Klimatanpassning

   Jörgen Olofsson
   Jörgen Olofsson

   Klimatanpassning

   Otto Hedenmo
   Otto Hedenmo

   Doktorand media- och kommunikationsvetenskap Jönköping University

   Annika-Pers Gustafsson
   Annika-Pers Gustafsson

   Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, Statistik och uppföljning