Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa ett samverkansorgan med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet.

Här följer du Klimatrådets framsteg och hur Jönköpings län förverkligar visionen om ett Plusenergilän.

   

Läs mer om Klimatrådet >

Solel i Jönköpings län

Klimatrådets medlemsorganisationer står för 15 procent av Jönköpings läns arbetskraft.
År 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län vara 30 procent lägre jämfört med år 1990.
Senast år 2050 ska Jönköpings län producera mer förnybar energi än vad vi förbrukar.

Just nu

Fler nyheter
Organisationer
Grupper/Projekt
Engagerade personer

Adminstration

Möt oss som har förmånen att administrera Klimatrådets arbete. Idag engageras elva arbetsgrupper, 130 personer från 60 organisationer.
Jesper Agrelius
Jesper Agrelius

Energi- och klimatstatistik, kommunikation

Anne-Catrin Almér
Anne-Catrin Almér

Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil

  Otto Hedenmo
  Otto Hedenmo

  Projektledare solkraft, Förnybar energi, Jord och skogsbruk

  Andreas Olsson
  Andreas Olsson

  Samordnare Klimatrådet

  Frida Moberg
  Frida Moberg

  Klimatanpassning