Klimatrådsmöte den 24 september

Klimatrådsmöte den 24 september Den 24 september hålls Klimatrådets höstmöte, det tredje för året, där rådets två åtgärdsprgram kommer att lyftas utirån remissvaren som inkommit från respektive organistion. Läs mer om åtgärdsprogrammen och hur de har arbetats ram genom klimatrådets fokusgrupper under under fliken “Åtgärdsprogram”. Vidare kommer utvecklingen av Klimatveckan 2015 presenteras där bland annat Robert Sumberesi, VD Elmia, tillsammans med […]

Read more