Klimatrådsmöte den 4 december

Klimatrådets nästa möte hålls den 4 december då rådet hälsas varmt välkomna till Länsstyrelsen. Mötet kommer bland annat fokusera på: Klimatrådets organisationer har målet att vara fossilfria för egna transporter till år 2020. Då krävs bland annat en betydande övergång till elfordon som drivs med förnybar el (därav visionen att bli ett Plusenergilän 2050-dvs 100% förnybar energi till […]

Read more