Lyckad workshop på GARO

Dagens workshop som arrangerades av fokusgruppen för Transporter och Planering i samverkan med GARO hade deltagare får bland annat Volvo Cars, ECRIS, VUAB, Värnamo energi, Gislaveds energi och Nässjö Affärsverk. Syftet är att bidra till ett plusenergilän och öka takten i omställningen till ett mer hållbar samhälle med fokus på fordon och förnybar elproduktion. Nya möjlighet hittar […]

Read more
Ny arbetsgrupp för att stimulera ökat trähusbyggande

På initiativ från Klimatrådet startar en arbetsgrupp med syfte att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar över 10 aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. Nästa möte hålls på Träcentrum den 16 maj.

Read more
Anmäl dig här – Solfika i Skillingaryd 11e maj

Detta seminarium riktar sig till dig som är intresserade av vilka fördelar som kommer av att installera solceller. Vi kommer gå igenom hur solkraft fungerar och vilka tak som är lämpliga. Dessutom kommer vi besöka Skillingehus egna solelsanläggning. Målet är att du ska lämna seminariet med kunskapen om huruvida just du har ett tak med […]

Read more
Jönköpings län rankas topp tre!

Energimyndighetens årliga ranking över Sveriges 21 läns klimat- och energiarbete, placerar Jönköpings län i topp. Länsstyrelsen ser fortsatta utmaningar inom alla samhällssektorer för att bromsa utsläppen av växthusgaser, samtidigt som möjligheterna är större och mer attraktiva för alla. Möjligheterna är främst kopplade till att omställning till förnybar energi som ger ökat handlingsutrymme genom att till exempel […]

Read more