ATTRACT
Attract_klimatradet

ATTRACT ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län Sedan årsskiftet har Energikontor Norra Smålands projekt ATTRACT satt igång. Projektet kommer i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköping pågå fram till april 2023. Inom ATTRACT ska vi jobba med innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län. De avancerade resvaneanalyser som genomförts inom länsprojektet […]

Read more