Det var en blandad åhörarskara som kom och lyssnade på måndagens solkraftseminarium Framtiden är sol. Gymnasielever inom naturvetenskap och teknik blandades med högskolestudenter och branschfolk. Under eftermiddagen fick de lära sig om solkraftens ekonomiska och miljömässiga fördelar samt lösningar för att lagra den solel som produceras. Störst intresse kanske det var kring den solbil som JU Solar team om två veckor ska använda för att korsa Australien.

Efter seminariet visade en handuppräckning att så gott som samtliga lärt sig betydligt mer om solkraft!

Tack till Jönköping University och alla deltagare för arrangemanget!