Temperaturen i Jönköpings län har en ökande trend, och år 2016 var inget undantag (tillgänglig data våren 2018).

Årsmedeltemperaturen för länet var 1,4 grader varmare än under referensperioden (1961-1990). Antalet  dagar över 20 grader har dubblats eller till och med tredubblats i länets olika områden. Klimat är en av de viktigaste faktorerna som påverkar arters utbredning och välstånd. Väderrelaterade data är därmed i flera avseenden ett viktigt underlag vid utvärdering av biologiska undersökningar. Till exempel är vattentemperaturen en viktig faktor att ta i beaktande när man studerar och tolkar beteenden rörande migration, reproduktion och tillväxt hos fisk och andra vattenlevande organismer. Väder påverkar även människors hälsa, genom till exempel värmeböljor, samt samhällsfunktioner som dricksvattentillgång.

Rapporten  finns här >>