Onsdagen den 21 mars hölls det första rådsmötet för 2018. Värd för mötet var Jönköping Energi. Närmare 40 personer deltog och sammafattningsvis ställde sig rådet bakom:

  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk arbetar vidare med att ta fram förslag på solkraftsstrategi för länet. Punkt 4
  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk arbetar vidare med en matsedel för Klimatveckan. Punkt 4
  • Ungdomsrådet, arbetar vidare med beteendefrågan. Rådet ska aktivt bidra till att utvidga och bredda ungdomsrådet. Punkt 5
  • Transporter och planering, Rådet föreslår att ungdomsrådet inkluderas i arbetet med att identifiera regionala behov inom cykling som inte tillgodoses idag.
  • Pilotprojekt Steg 2, tillsätta en arbetsgrupp med representanter från Jönköping Energi, Nässjö affärsverk, Länsstyrelsen och GARO som tillsammans med huvudmannen ECRIS, JB och Volvo Cars söker medel med målsättningen att bygga fyra lärandeanläggningar för effektbalansering i Jönköpings län. Punkt 10
  • Workshop Klimatveckan, Klimatrådet ökar engagemanget år 2018 till 70 – 100 %. Punkt 11
  • Workshop opinionsbildning, Ett område som prioriterades högt i alla tre grupper var beteendepåverkan. Beredningsgruppen tar fram förslag tills mötet i juni. Punkt 11
  • Workshop opinionsbildning, möjligheten för rådet att på Almedalen visa goda exempel på samverkanssatsningar så som ungdomsrådet. Beredningsgruppen tar fram förslag tills mötet i juni. Punkt 11

Härutöver kunde följande informationspunkter bockas av: