Tisdagen den 21 mars hölls det första rådsmötet för 2017

Igår deltog närmare 40 personer på rådsmötet. Vi hade förmånen att inspireras av bland annat JU Solar Tema som ska delta på World Solar Challenge hösten 2017.

Vidare ställde rådet sig bland annat bakom:

  1. Revideringen av åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimatanpassning,
  2. Bidra till att minska matsvinnet i länets kommuner,
  3. Att ta ytterligare steg för att öka produktionen av förnybar el genom att stimulera utbyggnaden av solkraft,
  4. Nytt grafisk manér för rådets arbete,
  5. 2017 års inriktning på Klimatveckan,
  6. Välja insatsområden för 2017 där även rådet kan underlätta för länets aktörer att ta del av ytterligare forskningsanslag

Under våren har rådet även förmånen att bidra till och vara delaktiga i en studie som genomförs av Jönköpings University, som analyserar möjligheterna som offentlig-privat samverkan ger.

Vill du veta när nästa rådsmöte hålls eller läsa mötesanteckningar, kika här.