Onsdagen den 6 december hölls det sista rådsmötet för 2017.

Närmare 40 personer deltog på rådsmötet. Förväntningarna på mötet var sammanfattningsvis:

  • Intressant agenda,
  • Kontinuitet viktigt, rådet har inget ersättningsystem.
  • Högt tempo,
  • Initiativrikt,
  • Uppföljning av åtaganden viktigt.

Alla fokusgrupper presenterade det pågående arbetet samt att Energikontor Norra Småland avrapporterade verksamhetsåren 2016 och 2017. Rådet ställde sig bland annat bakom:

Klimatrådet håller fyra möten under 2018, läs mer här >>