För åttonde året i rad delades Klimatrådets klimatpris ut till en aktör i Jönköpings län som gjort en insats för att bidra till att minska klimatutsläppen och göra länet mer hållbart. Klimatpriset delades ut under Klimatkonferensen>> på kulturhuset Spira i Jönköping, en del av Klimatveckan>> som pågår den 4-11 september i hela Jönköpings län.  I år har över 30 initiativ och organisationer blivit nominerade för sina insatser i Jönköpins län. Klimatpriset och hedersomnämnande utses av Klimatrådet.

Tenhults naturbruksgymnasium vinnare av Klimatpriset

Högupplöst bild>>

2019 års klimatpris tilldelas Tenhults Naturbruksgymnasium som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för sina elever är ett stort föredöme och en inspirationskälla för hela Jönköpings län. Tenhults Naturbruksgymnasium visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet samt skapa engagemang och delaktighet långt utöver det vanliga.

Hedersomnämnanden

I samband med klimatprisutdelningen delades även fyra hedersomnämnanden ut till följande personer och organisationer:

Emåförbundet
Emåförbundet arbetar i samverkan kring Emån avrinningsområde för att bland annat minska riskerna med översvämningar och extrem torka. Den breda verksamheten med vatten som gemensam nämnare gör att Emåförbundet aktivt påverkar många verksamheter som använder vårt vatten och bidrar på så viss att klimatsäkra våra landskap, vårt jord-och skogsbruk och vårt fiske. Emåförbundet arbetar dessutom framgångsrikt med att sprida sin kunskap till föreningar och skolor om hur man kan klimatanpassa Jönköpings län.

Högupplöst bild >>

Lyndon McLeod
Lyndon är passionerad och innovativ både i sin yrkesroll och i sin vision om att påverka för bättre miljö och mer hållbart samhälle. Lyndon bidrar med sin matlagning till en bättre värld och visar att det med hjälp av skolmaten går att ta köksvägen in i klimatfrågan.

Högupplöst bild>>

Hållbarhetsbalen
Alissar Rajha och Alice Perlerot, två artonåriga studenter från Jönköping arrangerade Sveriges första hållbarhetsbal – en bal med fokus på öppenhet, gemenskap, klimatsmarthet och hållbarhet. Jönköpings län är känd för sitt nytänkande och sin entreprenörsanda. Hållbarhetsbalen visar tydligt hur enskilda personer, framförallt ungdomar, kan skapa förändring här och nu och påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Högupplöst bild >>

Värnamo Åkeri
Med stor framtidstro har Värnamo Åkeri valt att satsa på framtidens drivmedel och tekniker redan idag, med flera investeringar baserat på biogas, elektrifiering och digitalisering för att kraftigt minska utsläppen. Investeringarna bidrar till en renare luft i våra städer, längst med våra vägar och på köpet får vi stolta chaufförer som visar vägen framåt för hela åkerinäringen.

Högupplöst bild >>

Om Klimatpriset

Över 30 organisationer, initiativ och personer har nominerats för sina insatser för att minska på utsläppen. Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimat- och energiarbete. Priset består av en gjuten plakett i återvunnen aluminium.


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>

Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>