ATTRACT

ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län

Sedan årsskiftet har Energikontor Norra Smålands projekt ATTRACT satt igång. Projektet kommer i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköping pågå fram till april 2023. Inom ATTRACT ska vi jobba med innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.

De avancerade resvaneanalyser som genomförts inom länsprojektet Hela RESAN i flera av länets offentliga organisationer visar att en stor utsläppsfaktor är arbetspendling. Där påvisar projektdeltagarna i det tidigare projektet en önskan med fortsatt stöd som nu kommer genom ATTRACT.

Projektmålet är att arbetsgivare i länet ska ha infört insatser som ska leda till sänkta koldioxidutsläpp från arbetspendling och samtidigt ha förstärkt deras attraktivitet som arbetsgivare. Målet uppnås genom att stödja arbetsgivare med implementering och utvärdering av insatser inom hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv mot anställda. Detta sker via projektets fyra delmål – kunskapsplattform, insatser för arbetspendling, insatser för flexibelt arbetsliv samt att uppmuntra befintlig hållbar arbetspendling.

Projektet vänder sig till arbetsgivare som med sina insatser i sin tur når ut och påverkar förutsättningarna för den sekundära målgruppen, sina anställda. Arbetsgivare som deltar kommer vara;

– Privata arbetsgivare i länet

– Jönköpings läns kommuner

Vi söker fortfarande fler små- och medelstora företag som vill delta i projektet. Klicka här för att läsa mer projektet och hur ditt företag kan delta i projektet.